Seks sells

Seks sells

Lusten en Lasten. Die twee fenomenen staan vaak loodrecht tegenover elkaar. Ervaar jij je business als een last? Of ervaar jij je business als een lust? Hoe lustvoller je bent.  Hoe succesvoller je onderneming.  Simpel. En zo waar. Sta me toe om nog een level dieper...